Autoriseret psykolog Vibecke Olsen

Jeg er meget inspireret af kognitiv adfærdsterapi (KAT) – især terapiformen ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som jeg primært arbejder udfra og modtager supervision i.

Hvad kan ACT?

ACT er effektiv i forhold til mange udfordringer - herunder angst, depression og lavt selvværd. 

Noget af dét ACT kan, er at gøre os klogere på vores værdier og vores barrierer: 

Værdier definerer, hvordan vi gerne vil være som menneske og hvad vi vil med vores liv. Man kan se dem som en slags 'kompas' eller 'pejlemærker', der hjælper os med at bevæge os i den retning, vi ønsker. Jo mere vi handler ud fra vores værdier, desto mere 'næring' får vores trivsel og vort selvværd.

Barrierer er svære/ubehagelige tanker, følelser og kropslige fornemmelser, der forhindrer os i at leve som vi gerne vil. De kan 'slå os ud af kurs', så det ikke længere er vores værdier, der dirigerer vores handlinger. I stedet bliver det undgåelsesstrategier, der dikterer, hvad vi kan/må - og i særdeleshed ikke kan/må! På sigt kan denne 'afsporing' påvirke vores trivsel og vort selvværd negativt.

Jo klogere vi er på vores værdier og barrierer, desto bedre livsrammer kan vi skabe for os selv.

Hvordan bruger vi ACT i terapien?

I samtalerne vil vi udfolde dine værdier og barrierer. Vi vil tage udgangspunkt i din aktuelle situation, og ikke nødvendigvis fokusere så meget på din fortid (som man gør i visse andre terapiformer).

Når vi arbejder med barrierer - altså svære tanker, følelser og kropslige fornemmelser - kan vi ikke direkte ændre eller fjerne dem. Mange af os har forsøgt at blokere ubehagelige tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Forsøgt at 'tage ja-hatten på i stedet for nej-hatten'. Forsøgt at tænke på 'alle de gode ting i mit liv i stedet for alle de negative'. Forsøgt at lade være med at 'hænge fast i fortiden'. 

Desværre lykkes det sjældent at fjerne ubehaget ved hjælp af disse strategier. Ofte 'vokser' ubehaget ligefrem, og vi bliver (endnu mere) frustrerede over vores situation... Man kan sige, at vi ender med at blive dobbelt ramt. Først af dét, der er svært i vores liv, og derefter af eksempelvis frustration, vrede, opgivenhed eller selvbebrejdelse over ikke at kunne 'tage sig sammen' og ændre vores situation.


Dette ønsker vi ikke at gentage i terapien. I stedet vil vi prøve at bringe mere accept og selvomsorg ind i dit liv - og undersøge, hvilke skridt du kan tage selvom de svære og ubehagelige tanker, følelser og kropslige fornemmelser er til stede! Jo flere værdibaserede skridt du tager, desto større sandsynlighed er der for, at der sker (positive) ændringer i dine tanker, følelser og krop.

Vores fokus i terapien vil derfor være på handlinger, der på sigt kan skabe forandring i dit indre og ydre liv. 

For at facilitere forandringsprocessen, vil vi sammen finde på øvelser og overvejelser, specifikt rettet mod dine værdier og barrierer, som du kan have en opmærksomhed på imellem samtalerne.
Psykolog Vibecke Olsen - Søndergade 10, 2. sal, 8000 Aarhus C - Tlf.: 42160077 - kontakt@psykolog-vibecke.dk

Bank (Nordea): reg.nr.: 1981 kontonr.: 6893589722 - MobilePay: 874635 - CVR.nr: 38074237


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk